Şirket Politikamız          TEMAŞ GIDA müşterilerinin ve çalışan personelinin memnuniyetini arttırarakkalitemizin , gıda, çevre, hijyen ve sanitasyon güvenliği  ve İSG performansının daima iyileştirilmesianlayışı doğrultusunda, toplum sağlığını destekleyecek ve hijyenik ortamlarda, beslenme kurallarına azami özen göstererek, yasalara, uygulanabilir şartlara ve standartlara uygun olarak güvenilir yemek üretmeyi amaç edinmiştir.

          İç ve dış paydaşlarıyla sürekli iletişimi önemseyen Temaş Gıda müşterilerinin ve aynı zamanda tedarikçi firmalarının güven ve memnuniyetlerini kazanarak iş sürekliliğini sağlamayı, hizmette devamlılık ve saygınlığı ana hedef olarak benimsemiştir.

İş sağlığı ve güvenliğine, çevreye, hijyen ve sanitasyona ve verimliliğe yasaların üstünde bir titizlikle özen göstermeyi; hizmet kalitemizin geliştirme çalışmalarını tüm çalışanların katılımı ile desteklemeyi; yönetim sistemlerinin devamlılığını ve sürekli geliştirilmesini sağlamayı şirket politikası olarak görüyoruz.

         İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için güvenli çalışma koşulları oluşturmayı, tehlikeleri ortadan kaldırarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı ve bu amaca ulaşmak için çalışanlarımızla istişareler yaparak onların etkin katılımını sağlamayı temel misyonumuz sayıyoruz.

         Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve içinde yaşadığımız sosyal çevrenin farkındalığını geliştirerek kirliliği azaltacağımıza; daha verimli kaynaklarla hep birlikte yaşanılabilir bir dünyayı oluşturacağımıza ve hizmet kalitemizi yükselteceğimize inanıyoruz.

         Mutlu insanların yaşadığı ortamlar için; doğal kaynakları israf etmeden, temiz ve sürdürülebilir çevreyi koruyan, faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğini azaltmak için çaba sarf eden, gıda güvenliği yetkinliği olan personelimizin katılımı doğrultusunda faaliyetlerimizi yöneterek, toplu yemek ve organizasyon sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

 
 
           
GENEL MÜDÜR